svenska
Lyssna
MENY

På engelska/In English: ATT DOKUMENTERA ULTRASRÖRELSEN

18 maj 2022, kl. 18:00 - 19:30

“Of course, there are some difficulties in trying to depict those huge crowds. Especially because sometimes they can be ideologically against depiction.” (Giovanni Ambrosio)

Var: Medelhavsmuseet
Pris: 100 kr
Plats på museet: Salongen
Foto från utställningen Ultra och text

Köp biljett här/buy tickets here

Fotbollssupportrar, deras beteenden, kultur och historia, har varit föremål för analys under flera decennier. Specifika studier av ultrasrörelsen, den ungdomskultur som under de senaste femtio åren har spridits över världen, långt från sitt ursprung i Italien, är dock få.

Fotografen Giovanni Ambrosio och filmaren Ragnhild Ekner har båda varit del i att skapa utställningen Ultra på Medelhavsmuseet. De berättar om och visar exempel från sina pågående arbeten med att dokumentera ultrasrörelsen från olika platser i världen. Tillsammans med er i publiken diskuterar vi vad det innebär att fotografera, filma och dokumentera en subkultur som ultrasrörelsen. Vilka problem uppstår, vilka hänsynstaganden måste tas? Och varför är det viktigt?

Medverkande:

Den italienske fotografen och skribenten Giovanni Ambrosio har under många år tillsammans med historikern Sébastien Louis arbetat med att dokumentera ultrasgrupper i Europa, Nordafrika och Asien.

Regissören Ragnhild Ekner arbetar just nu med dokumentärfilmen ULTRAS, om ultrasgrupper i flera länder runt om i världen, som kommer att ha premiär under våren 2024. Filmen är en samproduktion mellan Story, Film i Väst och SVT.

Moderator: Karl-Johan Cottman, utställningsproducent Världskulturmuseerna

DOCUMENTING THE ULTRAS MOVEMENT

“Of course, there are some difficulties in trying to depict those huge crowds. Especially because sometimes they can be ideologically against depiction.” (Giovanni Ambrosio)

Football fans, their behaviours, culture and history, have been the subject of analysis for decades. However, specific studies of the ultras movement, the youth culture that over the past fifty years has spread over the world, well beyond its origins in Italy, are relatively few.

Photographer Giovanni Ambrosio and filmmaker Ragnhild Ekner have both been involved in creating the exhibition Ultra at the Mediterranean Museum. They tell about and show examples from their ongoing work to document the ultras movement in different parts of the world. Together with you in the audience, we discuss what it means to photograph, film, and document a subculture such as the ultras movement? What problems arise, what considerations must be taken into account? And why is it important?

The Italian photographer and writer Giovanni Ambrosio has for many years worked with the historian Sèbastien Louis to document ultras groups in Europe, North Africa and Asia.

Director Ragnhild Ekner is currently working on the documentary film ULTRAS, about ultra groups in several countries around the world, which will premiere in the spring of 2024. The film is a co-production between Story, Film i Väst and SVT.

Moderator: Karl-Johan Cottman, Exhibition Producer at the National Museums of World Culture