svenska
Lyssna
MENY

Covid -19

Med anledning av covid-19 och vår strävan att främja minskad smittspridning av viruset har vi vidtagit följande åtgärder inom konferensverksamheten:

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer en möblering som för konferensgäster medför att distans mellan deltagare kan upprätthållas i respektive lokal.

Vi som arbetar inom Världskulturmuseerna är väl informerade kring hur främja minskad smittspridning.