svenska
Lyssna
MENY

Antiken - på liv och död: Poseidons vrede

05 december 2023, kl. 18:00 - 19:30

Under hösten ges programserien Antiken - på liv och död. I samverkan med Svenska Rominstitutets vänner bjuds du till fyra kvällar med föredrag om arkitektur, naturkatastrofer, gravkonst och antika myter. Välkommen!

Var: Medelhavsmuseet
Pris: 100 kr med årskort. 150 kr utan årskort.
Ytterligare information: För köp av årskort, följ länken nedan. Har du inget årskort behöver du lösa en dagbiljett för att ta del av utställningarna. Dagbiljetten löser du på plats på museet.
Plats på museet: Hörsalen
Antiken på liv och död

Köp biljett här

Poseidons vrede. Jordbävningar under antiken 

Medelhavsområdet med sitt geologiskt utsatta läge drabbas ofta av förödande jordbävningar som den i Antiokia i början av året. Så skedde också under antiken där många städer ödelades eller skadades av jordbävningar. Redan Homeros talar om Poseidon som ”jordskakaren” och i den grekiska mytologin är det denne gud som ligger bakom jordbävningarna. Flera stora jordbävningar, ibland med tillhörande tsunami, är dokumenterade från antiken i såväl skriftliga källor som rent konkret i de ruiner arkeologer grävt fram. Hur förhöll sig antikens människor till jordbävningar? I detta föredrag skall vi titta närmare på några jordbävningar och se hur de påverkade de antika samhällena.

Kristian Göransson är docent och universitetslektor i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör framför allt grekerna på Sicilien och i Nordafrika samt handel och ekonomi under antiken.

Andra datum i serien 

25 oktober: Nordens Vitruvius. Romersk arkitekturlära i svenska avtryck  

15 november: Filomelas förvandlingar: En antik myt om sexualvåld och dess moderna historia 

28 november: Döden i Aten. Öga mot öga med en klassisk grekisk gravrelief 

Programmet ges i samverkan med Svenska Rominstitutets vänner och Istanbulinstitutets vänförening. 
 
Om Svenska Rominstitutets vänner
Svenska Rominstitutets vänförening grundades 1937 för att ekonomiskt och på andra sätt stödja Svenska Rominstitutet, en institution för svensk humanistisk forskning och utbildning i Rom. Verksamheten sker i samverkan med svenska universitet och högskolor.

Årskort

Köp årskort här

Årskort kostar 140 kr, gäller i 365 dagar från inköpsdatum och ger inträde till Världskulturmuseernas fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg.

Årskortet ger också, bland annat, rabatterat pris på flera programpunkter och specialutställningar.