svenska
Lyssna
MENY

Föredrag med världskände egyptologen Dr Zahi Hawass

12 december 2022, kl. 17:00 - 18:00

Måndagen den 12 december ger Dr Hawass en öppen föreläsning i Aula Magna på Stockholms universitet, ett samarrangemang mellan Världskulturmuseerna/Medelhavsmuseet och Stockholms universitet.

Var: Aula Magna, Stockholms universitet
Pris: Utan avgift. Begränsat antal platser/Tickets free of charge. Please note there is a limited number of tickets
Foto: Porträtt av Dr Zahi Hawass

Boka biljett här

Pyramids, Tut, Mummies, and the Golden City

Dr Zahi Hawass, känd bland annat från dokumentärfilmer på National Geographic och Netflix, kallas i folkmun ”Egyptens Indiana Jones”. Han har hela sitt liv arbetat med arkeologiska utgrävningar och blev 2011 Egyptens första minister med ansvar för landets många fornlämningar.

Under sin långa karriär har Dr Hawass varit med om flera av vår tids viktigaste arkeologiska upptäckter: pyramidbyggarnas gravar i Giza, de gyllene mumiernas dal, två pyramider med kunglig anknytning, samt senast den så kallade försvunna gyllene staden i Luxor.

Idag leder Dr Hawass Egyptian Mummy Project, som arbetar med datortomografi och DNA-analys av mumier och som har bidragit med viktiga upptäckter som identifieringen av drottning Hatshepsuts mumie.

I föredraget har Dr Hawass lovat avslöja fler hemligheter om både Kheops pyramid och tunnlarna under den stora sfinxen i Giza. Hawass kommer också att berätta om de senaste upptäckterna vid farao Tetis pyramid, om CT-skanningarna av de kungliga mumierna samt om utgrävningar i Konungarnas dal, framför allt Ramses II:s grav. Vi får också höra hur han ledde den expedition som fann den försvunna stad som har lyfts fram som den viktigaste upptäckten sedan fyndet av Tutankhamons grav.

Dr Hawass har mottagit många utmärkelser, bland annat nio hedersdoktorat i olika länder och en Emmy för en dokumentär om det antika Egypten 2006. Han valdes av Time Magazine till en av de 100 mest inflytelserika personerna 2006.

Programmet arrangeras i samverkan med Egyptens ambassad och Stockholms universitet.

Pyramids, Tut, Mummies, and the Golden City

On Monday, December 12, Dr. Hawass will give an open lecture in the Aula Magna at Stockholm University.

The lecture will include the secrets of Khufu’s pyramid and the tunnels under the Sphinx. It will also reveal the recent discoveries around the pyramid of Teti and Gisr el-Mochier, along with the CT-scans of the royal mummies and excavations in the Valley of the Kings, specifically the tomb of Ramses II. Finally, it will discuss the great discovery of the Golden City, which was chosen to be the most important discovery in the world.

Dr Zahi Hawass, known among other things from documentaries on National Geographic and Netflix, is popularly called "Egypt's Indiana Jones". Dr Hawass has worked with archaeological excavations throughout his professional career and 2011 became Egypt’s first Minister of Antiquities, with responsibility for the country’s many antiquities.

Dr Hawass has made several major discoveries throughout his career, such as: the tombs of the pyramid-builders at Giza, the Valley of the Golden Mummies, two pyramids for Khufu and Teti, the lost Golden City at Luxor.

Today, Dr Hawass is the director of the Egyptian Mummy Project, using CT scans and DNA analysis on mummies, yielding important results such as identifying the mummy of queen Hatshepsut.

Dr Hawass has received many awards, including nine honorary doctorate degrees from various countries and an Emmy Award for a documentary on ancient Egypt.

The lecture is a collaboration between the National Museums of World Culture, the Embassy of Egypt and Stockholm University.