svenska
Lyssna
MENY

Hotade kulturarv - förstörda städer: Sandby borg

12 december 2023, kl. 18:00 - 19:30

Välkommen till en serie föredrag och samtal på temat hotade kulturarv.  Denna kväll gästas vi av Helena Victor, FD i arkeologi som pratar om Sandby borg på Öland, en svensk fornborg i utkanten av romarriket.

Var: Medelhavsmuseet
Pris: 100 kr med årskort, 150 kr utan årskort
Ytterligare information: För köp av årskort, följ länken nedan. Har du inget årskort behöver du lösa en dagbiljett för att ta del av utställningarna. Dagbiljetten löser du på plats på museet.
Plats på museet: Hörsalen
evenemangsbild
Köp biljett här

FÖRSTÖRDA STÄDER – OM MEDVETEN FÖRSTÖRELSE AV KULTURARV I KRIG OCH KONFLIKT 

Palats, tempel, gravmonument eller hela städer – i krig och konflikt är det en vanlig strategi att förstöra andras kulturarv. Det sker i Ukraina och Afghanistan idag, och det skedde i Karthago och Palmyra för tusentals år sedan.  

I denna föredragsserie får vi lära oss mer om några av de mest kända medvetna förstörelserna genom tiderna. Vem låg bakom förstörelsen, varför var platsen viktig och vad händer där idag? Tillsammans med forskare och Världskulturmuseerna får vi lära oss mer om platser som har betytt mycket och vad som driver en individ, en grupp eller en hel nation till att förstöra någons kulturarv. 

SANDBY BORG PÅ ÖLAND: EN SVENSK FORNBORG I UTKANTEN AV ROMARRIKET

I Sandby borg på Öland har arkeologer funnit spår av en massaker från järnåldern. Platsen innehåller kvarlevor efter många dödade som lämnats kvar, men där finns också många lämningar som visar hur man levde i borgen innan tragedin slog till. Fynd av värdefulla smycken, romerska guldmynt och lyxföremål liksom vardagsföremål berättar historier om resor till romarriket likväl som livet hemmavid. 

Helena Victor, FD i arkeologi arbetar bland annat med forskningsfrågor på Riksantikvarieämbetet och på Kalmar läns museum där hon forskar om fornborgarna på Öland. 

Föredragen ges i samarbete med Svenska Unescorådet. Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco. 

Fler tillfällen i serien Hotade kulturarv – Förstörda städer

14 november – Förstörda städer: Palmyra - med Anas Al Khabour 

21 november – Förstörda städer: Kathago – med Kenneth Silver

30 november – Förstörda städer: Nimrud - med Eva Miller 

Övriga program under temat Hotade kulturarv

19 november – Ukraina – att skydda kulturarv i krig

23 november - Boksamtal: Förgör de falska gudarna - Palmyra och kriget mot kulturarvet 

Världskulturmuseerna arbetar med att öka medvetenheten kring hotade kulturarv, kulturarvsförstörelse och den illegala handeln med kulturföremål. https://www.varldskulturmuseerna.se/projekt/hotat-kulturarv/

Årskort

Köp årskort här

Årskort kostar 140 kr, gäller i 365 dagar från inköpsdatum och ger inträde till Världskulturmuseernas fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg.

Årskortet ger också, bland annat, rabatterat pris på flera programpunkter och specialutställningar.