svenska
Lyssna
MENY

Fullbokat: Frågestund med världskände egyptologen Dr Zahi Hawass

11 december 2022, kl. 14:30 - 15:20

Välkommen att ställa alla dina frågor om det forna Egypten, pyramider och mumier till Dr Zahi Hawass.

Var: Medelhavsmuseet
Pris: Utan avgift. Begränsat antal platser/Free of charge. Limited number of participants
Plats på museet: Salongen
Foto: Porträtt av Dr Zahi Hawass

Boka biljett här

Dr Zahi Hawass, känd bland annat från dokumentärfilmer på National Geographic och Netflix, kallas i folkmun ”Egyptens Indiana Jones”. Han har hela sitt liv arbetat med arkeologiska utgrävningar och blev 2011 Egyptens första minister med ansvar för landets många fornlämningar.
Under sin långa karriär har Hawass varit med om flera av vår tids viktigaste arkeologiska upptäckter: pyramidbyggarnas gravar i Giza, de gyllene mumiernas dal, två pyramider med kunglig anknytning, samt senast den så kallade försvunna gyllene staden i Luxor.

Idag leder Dr Zahi Hawass Egyptian Mummy Project, som arbetar med datortomografi och DNA-analys av mumier och som har bidragit med viktiga upptäckter som identifieringen av drottning Hatshepsuts mumie.

Dr Zahi Hawass har mottagit många utmärkelser, bland annat nio hedersdoktorat i olika länder och en Emmy för en dokumentär om det antika Egypten.

Du kan ställa dina frågor och få svar på svenska, engelska och arabiska.
För Egypten- och mumieintresserade i alla åldrar.

Programmet arrangeras i samverkan med Egyptens ambassad.

Måndagen den 12 december: Föredrag med den världskände egyptologen Dr Zahi Hawass.
En öppen föreläsning med Dr Zahi Hawass i Aula Magna på Stockholms universitet

Välkommen att besöka våra utställningar om Egypten:

Underbara ting – 100 år sedan upptäckten av Tutankhamons grav - Medelhavsmuseet

Egypten - Medelhavsmuseet

Q&A with world-renowned Egyptologist Dr. Zahi Hawass

Welcome to ask Dr Zahi Hawass questions about ancient Egypt, pyramids and mummies.

Dr Zahi Hawass, known among other things from documentaries on National Geographic and Netflix, is popularly called "Egypt's Indiana Jones". Dr Hawass has worked with archaeological excavations throughout his professional career and 2011 became Egypt’s first Minister of Antiquities, with responsibility for the country’s many antiquities.

Dr Hawass has made several major discoveries throughout his career, such as: the tombs of the pyramid-builders at Giza, the Valley of the Golden Mummies, two pyramids for Khufu and Teti, the lost Golden City at Luxor.

Today, he is the director of the Egyptian Mummy Project, using CT scans and DNA analysis on mummies, yielding important results such as identifying the mummy of queen Hatshepsut.

Hawass has received many awards, including nine honorary doctorate degrees from various countries and an Emmy Award for a documentary on ancient Egypt.

You can ask your questions and get answers in Swedish, English and Arabic. For ancient Egypt and mummy enthusiasts of all ages.

This programme activity is a collaboration between the National Museums of World Culture and the Embassy of Egypt. 

Monday, December 12: Lecture with world-renowned Egyptologist Dr. Zahi Hawass
Dr. Hawass will give an open lecture in the Aula Magna at Stockholm University.

Welcome to visit our exhibitions about Egypt:

Wonderful things! - Medelhavsmuseet

Egypt - Medelhavsmuseet