svenska
Lyssna
MENY

På engelska/in English: Gudinnor - Från stenåldern till New Age

20 maj 2022, kl. 17:00 - 18:00

Gudinnerörelsen, hur uppkom den? Och hur hänger den ihop med den andra feministiska vågen som kom på 1970-talet? Välkommen till en föreläsning med Jan N Bremmer, professor emeritus i religionsvetenskap och teologi vid Groningen universitetet.

Var: Medelhavsmuseet
Pris: 100 kr, utan avgift för medlemmar i Medelhavsmuseets vänner
Plats på museet: Hörsalen
Dekorbild

Köp biljett här

Ledda av tanken på kvinnans negativa särbehandling i många religioner kom vissa kvinnor, under den andra feministiska vågen på 1970-talet, att uppfatta tanken på en kvinnlig gudomlighet som mer förenlig med en feministisk övertygelse. Detta ledde till den så kallade gudinnerörelsen.

Under föreläsningen kommer Bremmer att göra några iakttagelser angående gudinnan som fenomen i jämförelse med manliga gudar, kring frågan om huruvida grekiska gudinnor betraktades som “systrar” i en modern bemärkelse eller om det fanns hierarkiska förhållanden mellan dem, om uppkomsten av dyrkan av en gudinna i modern tid, och försöker att spåra den här historiska utvecklingen från antiken till nutid.

Föreläsningen sker i samarbete med Stockholms universitet och Medelhavsmuseets vänner.

Goddesses: from the Neolithic to the New Age

Since the later years of second-wave feminism in the 1970s, some women, spurred by their belief that women were not treated equally in many religions, found the notion of a female deity more in keeping with their feminist beliefs. This led to the so-called Goddess Movement, In the lecture Jan N Bremmer will make some observations on the phenomenon of the goddess compared to male gods, on the question if Greek goddesses were like modern ‘sisters’ or was there a clear hierarchy amongst them, and on the rise of the worship of the one Goddess in modern time and try to trace the history of this development from antiquity to the present.