svenska
Lyssna
MENY

Fullbokat: Vernissage för BeLonging – Michael Rakowitz och Medelhavsmuseets samling

29 september 2023, kl. 17:00 - 20:00

Välkommen på vernissage och mingel med konstnären Michael Rakowitz!

Var: Medelhavsmuseet
Pris: Utan avgift, men biljett behöver bokas.
Plats på museet: Bagdad Café
Utställningsbild till BeLonging
Boka plats här
 
Välkommen på vernissage och förhandsvisning av BeLonging – Michael Rakowitz och Medelhavsmuseets samling tillsammans med konstnären.  
 
Under kvällen hälsar överintendent Ann Follin välkommen följt av en introduktion av Michael Rakowitz.
 
I utställningen BeLonging på Medelhavsmuseet visas för första gången Rakowitzs konstverk i dialog med arkeologiska föremål från Mesopotamien ur Världskulturmuseernas samlingar. Med anspelning på fornföremåls och flyktingars ibland dolda ursprung skapar Rakowitz skulpturer av livsmedelsförpackningar och nyhetsartiklar från Mellanöstern som återfinns i USA. Konstverken ger därmed plats både åt de forntida föremålen och åt de människor som skapade och sörjde för dem.  Tillsammans avspeglar de utställda föremålen gemensamma erfarenheter av plats, längtan och tillhörighet i forntid och nutid. 
 
I efterdyningarna av den amerikanska invasionen i Irak 2003 plundrades Iraks Nationalmuseum och omkring 15 000 föremål stals. Konstnären Michael Rakowitz (f. 1973) påbörjade 2007 projektet The invisible enemy should not exist i vilket han åtagit sig att återskapa de över 7 000 föremål som fortfarande saknas. Materialen som Rakowitz använder – livsmedelsförpackningar och arabiska och assyriska tidningar som importerats till USA – är samtida och kopplar till mat som en symbol för överlevnad, motstånd och glädje. Samtidigt reflekterar konstnären kring krigets verkliga pris, både kulturellt och humanitärt, i videoverket The Ballad of Special Ops Cody (Balladen om Specialförbandsoperatör Cody). 
 
Michael Rakowitz (f. 1973, New York, USA) är en irakisk-amerikansk konstnär verksam i Chicago, USA. Han är känd för sina installationer, skulpturer och multimediaprojekt där han väver samman komplexa berättelser och belyser den spända relationen mellan det globala Väst och Mellanöstern. Han uppmärksammar både förlusten av Mellanösterns kulturarv och det mänskliga lidandet till följd av krig, politiska omvälvningar och utländsk ockupation. Han strävar efter att tillföra komplexitet i det befintliga narrativet kring kulturarv, pågående kolonisationskrafter, koloniala- och postkoloniala diskurser. Han berör även den obekväma spänningen mellan bevarande och förstörelse i modern arkeologi och kulturarvsförvaltning. Hans verk uppmanar till omvärdering av relationen mellan gästfrihet och fientlighet, härkomst och expropriering. 
 
Utställningen cureras av Ninhursag Tadaros som en del av ett examensarbete inom mastersprogrammet Curating Art, Stockholms Universitet. 
 
I samarbete med Stockholms universitet. 
 
Se också programmet för utställningsöppningen lördagen den 30 september
Utställningsöppning BeLonging - Michael Rakowitz och Medelhavsmuseets samling - in English

IN ENGLISH

Welcome to the vernissage of Belonging: Michael Rakowitz and the Mesopotamian Collection, we celebrate the new exhibition together with the artist.
 
Ann Follin, Director General, National Museums of World Culture, will give a welcome and curator Ninhursag Tadaros will present the exhibition followed by an introduction of Michael Rakowitz.
 
In the exhibition BeLonging at the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities, works by Michael Rakowitz are shown – for the first time in Sweden – in dialogue with other displaced Mesopotamia artifacts. Alluding to museum artifacts’ and refugees’ sometimes veiled origin, Rakowitz creates sculptures from Middle Eastern food packaging and newspapers found in the United States. The works thus give form to both the ancient objects and the people who created and cared for them.  
 
Michael Rakowitz (b. 1973) is a Chicago-based Iraqi-American artist. He describes his work as an intersection between problem-solving and troublemaking. Known for his installations, sculptures and multimedia projects where he weaves together complex histories, he shines light on the tense relation between the Global West and the Middle East. Rakowitz highlights both the loss of Middle Eastern cultural heritage and the human suffering imposed by war, political upheaval, and foreign occupation. He strives to complicate the current narrative around cultural heritage, ongoing forces of colonization, as well as colonial- and postcolonial discourses. He touches upon the fraught relationship between preservation and destruction in modern archaeology and cultural heritage work.
 
In the aftermath of the US-led invasion of Iraq in 2003, the National Museum of Iraq was looted and around 15.000 artifacts were stolen. The invisible enemy should not exist by artist Michael Rakowitz is an ongoing commitment to ’reappear’ the 7000+ objects that remain missing. The material he uses – contemporary Middle Eastern food packaging – references cooking as a symbol of survival, resistance and joy. Through the material the ‘reappeared’ sculptures also become placeholders for Iraqi lives lost during the war. Meanwhile, the artist reflects on the human and cultural costs of war in the video work The Ballad of Special Ops Cody.
 
The exhibition is part of a degree project within Curating Art, International Master’s Program at the Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University.
 
In collaboration with Stockholm university.