svenska
Lyssna
MENY

Besök på egen hand

Du är välkommen att komma till museet med din klass utan att boka en visning med museipedagog, under ordinarie öppettider.

FÖRANMÄLAN

Vänligen förhandsanmäl ert besök till: receptionen@medelhavsmuseet.se
eller ring 010-456 12 68.

Inför besöket vill vi att du föranmäler när ni önskar komma antingen via e-post eller per telefon. Vi bekräftar inom 2 vardagar till er om det är möjligt eller ej. Föranmälan behövs för att undvika trängsel i våra lokaler, något som är särskilt viktigt under pågående pandemi, samt för att underlätta planeringen med förbokade visningar i våra utställningar.

Vi rekommenderar 10 elever per medföljande vuxen och max 30 elever från samma skola vid ett besökstillfälle. Väl på plats ansvarar du som lärare och andra medföljande vuxna för gruppen och håller uppsikt på eleverna under hela museibesöket.

Inför besöket ber vi att du går igenom med eleverna vad som gäller under besöket, se nedan. Förbered också gärna eleverna – syfte med besöket, vilka utställningar ni kommer att besöka, etc.

När ni kommer till museet

Du som lärare anmäler klassens ankomst samt antal elever till museivärd i entrén, skriver på denna överenskommelse samt ser till att stora väskor/ryggsäckar förvaras i skåp som finns i entréplan.

Under besöket gäller

I museet rör vi oss lugnt och talar i normal samtalston. Vi respekterar och visar hänsyn till andra besökare och pågående visningar. Vi är aktsamma med oskyddade föremål och montrar.

Fotografering är tillåtet utan blixt och endast för privat bruk.

Toaletter finns på entréplan.

Mat och dryck får inte tas med in i utställningarna.

Om brandlarm: Samla om möjligt ihop klassen och gå lugnt mot närmaste nödutgång. Följ instruktioner från museets personal/inspelat utrop. Räkna in klassen och avvakta ytterligare besked från museets personal.

Under pågående covid-19 pandemi håller vi omtänksamt avstånd till varandra för att minska risk för smittspridning och stannar givetvis hemma vid symptom. Museets personal kan komma att stänga/begränsa tillträde till vissa områden, eller in i museet, om trängsel uppstår.