svenska
Lyssna
MENY

Medelhavet runt

I detta skolprogram gör vi nedslag i flera av de forntida medelhavskulturernas spännande värld, från de tidiga kulturerna i Mesopotamien och längs Egyptens floder till det klassiska Greklands stadsstater och det romerska imperiet.

Skolprogram Medelhavet Runt

Åk 1–9 och gymnasiet

Genom att titta på och analysera gravfynd, keramik och skulptur avtäcker vi traditioner och mänskligt handlande i historisk tid. På så sätt kan vi upptäcka det som skiljer och det som förenar, och också jämföra med vår tid.

Medelhavet runt ger eleverna en övergripande bild av medelhavsområdets långa historia och dess stora betydelse för senare kulturers utveckling. Föremålen blir utgångspunkt för berättelser, diskussioner och relevanta frågeställningar kring det mänskliga och dess förutsättningar. Vi diskuterar likheter och skillnader i livsåskådning, samhälle och traditioner. Hur påverkade de olika kulturerna varandra? Finns det några paralleller till dagens samhälle?

Pris: 800 kr (45-60 min)

Kopplingar till läroplanen

Skolprogrammet kan anpassas efter gruppens behov, till exempel för elever med särskilda behov eller funktionsvariationer.

Boka programmet här (e-tjänst)