svenska
Lyssna
MENY

Skapande skola

På Medelhavsmuseet har vi olika aktiviteter för er att välja mellan. Ni kan välja mellan att förlägga workshopen på Medelhavsmuseet eller att vi kommer ut till er skola och har aktiviteten där.

Konst-, textilinriktning

Workshop/skapande verkstad antika symboler – vi tittar på olika antika symboler och eleverna får därefter trycka symboler på bandanas.
Pris 1000 kr.
Tidsåtgång: 1 timme.  
Om aktiviteten genomförs på skolan tillkommer en kostnad på 1000 kr/dag.

Workshop/skapande verkstad applikationstekniker – vi tittar på olika mönster och symboler och eleverna får välja ut tecken som de syr i applikationsteknik under ledning av museets pedagog.
Pris 2000 kr/grupp.
Tidsåtgång: 2 timmar.
Om aktiviteten genomförs på skolan tillkommer en kostnad på 1000 kr/dag.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss pedagoger på visning@medelhavsmuseet.se eller telefonnummer 010–4561295.

Skapande verkstad/workshop

Du vet väl att du kan kombinera ihop flera av våra skolprogram med skapande verkstad eller workshop på olika teman?

Workshopen Antika källor och källkritik bör kombineras ihop med visningen Antika källor och källkritik. Under workshopen får eleverna arbeta gruppvis med olika källkritiska uppdrag som sedan redovisas i klass.
Pris för workshopen 400 kr.
Tid för visning och workshop cirka 1, 5 timmar.

Hieroglyfworkshop där eleverna får skriva hieroglyfer på papyrus. Workshopen kan kombineras ihop med någon av visningarna De fem sinnenas Egypten, Människor och mumier, De tidiga flodkulturerna, Medelhavet runt.
Pris för workshopen 400 kr.
Tid för visning och workshop cirka 1,5 timmar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss pedagoger på skolinfo_sthlm@varldskulturmuseerna.se eller telefonnummer 010–4561295.