svenska
Lyssna
MENY

Fullbokat: Queer diversity then and now - guidad visning med Medelhavsmuseet x Nationalmuseum - In English

30 juli 2024, kl. 13:00 - 14:30

Under Stockholms Pridevecka anordnar Medelhavsmuseet och Nationalmuseum gemensamma visningar i samarbete med RFSL – riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Varmt välkommen att ta del av konst och queera berättelser från då och nu!

Var: Medelhavsmuseet och Nationalmuseum
Pris: Utan avgift, men biljett behöver bokas
Ytterligare information: Samling på Medelhavsmuseet, visningen avslutas sedan på Nationalmuseum. Visningen pågår kl. 13:00 - 14:30, därefter erbjuds fika fram till kl. 15:00.
Bild guidad visning Medelhavsmuseet x Nationalmuseum

Boka biljett här/Book tickets here

Visningen börjar i Medelhavsmuseets utställning Habibi – the Revolutions of Love där samtida konstnärer från arabvärlden, Iran och Afghanistan utmanar könsnormer samtidigt som de utforskar relationer till den egna kroppen och det offentliga rummet. Efter en gemensam promenad till Nationalmuseum fördjupar vi temat genom att möta historiska personer, motiv och fenomen som har utmanat – och fortsätter att utmana – en heteronormativ ordning.
Visningen tar cirka 1,5 h och därefter bjuder vi på fika.

Nationalmuseum och Medelhavsmuseet är två närliggande museer med olika inriktningar. Nationalmuseum har en västerländsk prägel och visar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samt konsthantverk och designföremål från 1500-talet till idag. På Medelhavsmuseet visas utställningar med såväl antika som samtida föremål från Medelhavsområdet och Mellanöstern. I detta samarbete väver vi ihop museerna och skapar en brygga av queera berättelser som sträcker sig genom tid och rum.

Vänligen notera att visningen den 30 juli ges på engelska. Arabisk tolk kommer att finnas på plats.

Fler datum:

31 juli kl. 13:00 - 14:30 Queer Diversity Then and Now - guidad visning med Medelhavsmuseet x Nationalmuseum

Guided tour: Medelhavsmuseet and Nationalmuseum- Queer Diversity Then and Now

During Stockholm Pride Week, the National Museum and the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities are organizing joint tours in collaboration with RFSL - the Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Rights. We invite you to explore queer stories and art from then and now!

The tour begins in the Medelhavsmuseet's exhibition Habibi - the Revolutions of Love, where contemporary artists from the Arab world, Iran and Afghanistan challenge gender norms while exploring relationships with the self, the body and public space. After a joint walk to the National Museum, we deepen the theme by meeting historical figures, motifs and phenomena that have challenged - and continue to challenge - a heteronormative order.

The tour takes approximately 1.5 hours and is followed by coffee and cake.

The National Museum and Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities are two neighboring museums with different focuses. The National Museum has a Western orientation and shows paintings, sculpture, drawings and prints from the 16th century to the turn of the 20th century, as well as crafts and design objects from the 16th century to the present. The Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities features exhibitions of both ancient and contemporary objects from the Mediterranean and Middle East. In this collaboration, we interweave the museums to create a bridge of queer narratives that stretch through time and space.


Registrera dig här