svenska
Lyssna
MENY
Utställningen Antikens Grekland & Rom

Antikens Grekland & Rom

I Medelhavsmuseets utställning om antikens Grekland och Rom visas ett rikt urval föremål som speglar liv och död under antiken.

Grekiska vaser med mytologiska motiv skildrar antikens gudar och hjältar. I skulpturavdelningen visas marmorporträtt av såväl romerska kejsare som vanliga medborgare samt gravinskrifter och skulpturreliefer. En trappa upp ligger museets övre galleri med en studiesamling av grekisk, etruskisk och romersk keramik från förhistorisk tid till senantiken. Där visas även terrakottafiguriner av gudar, människor och djur samt föremål som har med olika aspekter av dagligt liv under antiken att göra.