svenska
Lyssna
MENY

Vänförening

Mot uppvisande av ditt medlemskort får du 10% rabatt i museishopen på Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet.

OM FÖRENINGEN

Medelhavsmuseets vänner är en ideell förening som samlar personer som är intresserade av kulturerna kring Medelhavet. Vänföreningens första offentliga mötet hölls den 12 september 1966 med 160 deltagare, inklusive kung Gustaf VI Adolf, och med föredrag av Alf Ahlberg om Den levande antiken. Ordförande de första åren var verkställande direktören för Marabou, Henning Throne-Holst.

Som medlem är du med och stödjer Medelhavsmuseets verksamhet och blir inbjuden till bland annat utflykter och specialföreläsningar och har möjlighet att delta i inspirerande resor till Medelhavet.

Styrelsen väljs av vänföreningens årsmöte på våren. Om du är intresserad av att engagera dig i vänföreningen eller har andra frågor så är du välkommen att kontakta oss på e-post mm.vanner@gmail.com.

Medelhavsmuseets vänner hemsida

BLI MEDLEM

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften till plusgiro 53595-5 och uppger i samband med det namn och e-postadress.

ÅRSAVGIFT

Enskild medlem: 200 kr
Parmedlemskap: 300 kr (äkta makar eller sambo)
Ständig medlem: 2000 kr
Student: 50 kr


Hantering av personuppgifter

Med anledningen av att Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla i EU den 25 maj 2018 så vill vi förtydliga hur vi hanterar våra medlemmars personuppgifter.

Medelhavsmuseets vänner för ett medlemsregister där vi har information kring våra medlemmars namn, adress och e-postadress. Detta för att vi ska veta vilka som är medlemmar och för att kunna göra utskick per post eller e-post angående våra arrangemang och aktiviteter. När ett medlemskap upphör så raderas informationen. Föreningens skattemästare är ansvarig för att upprätthålla ett aktuellt medlemsregister.

Vid ett arrangemang, som till exempel en föreläsning, så gör vi även en deltagarlista med namn och telefonnummer (för att snabbt kunna få tag på medlemmen om arrangemanget ställs in med kort varsel). Den deltagarlistan raderas efter att arrangemanget är genomfört.

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje man.Har du frågor så är du välkommen att kontakta föreningens styrelse: mm.vanner@gmail.com