svenska
Lyssna
MENY

Bibliotek och arkiv

Medelhavsmuseets bibliotek är ett referens- och forskningsbibliotek för arkeologi, egyptologi, konst och kulturhistoria och islam, med tyngdpunkt i museets samlingsområden i Medelhavsområdet och Västasien. Cirka hälften av bokbeståndet utgörs av en deposition från Vitterhetsakademiens bibliotek. Det totala bokbeståndet uppgår till ca 13 000 böcker.

AKTUELLT

Vänligen kontakta bibliotekarien eller arkivarien i god tid före ditt besök.
E-post: biblioteket@medelhavsmuseet.se , arkiv@varldskulturmuseerna.se

Bibliotekets bestånd består delvis av museets egna böcker, delvis av en deposition från Vitterhetsakademiens bibliotek.

BESÖK OCH KONTAKT

Biblioteksbesökare anmäler sig i museets informationsdisk i entrén, och ombeds därefter att invänta bibliotekarien. Stora väskor och ytterkläder får ej medföras till biblioteket, utan lämnas i museets garderob.

KONTAKT

Besöksadress: Fredsgatan 2
Postadress: Box 16008, 103 21 Stockholm
E-post: biblioteket@medelhavsmuseet.se

LÅN OCH LITTERATUR

För lånebeställningar samt omlån, kontakta bibliotekarien. Böcker kan under Medelhavsmuseets öppettider lämnas tillbaka även då biblioteket inte är öppet. Böckerna lämnas då i informationsdisken i museets entré.

ATT SÖKA LITTERATUR

Medelhavsmuseets biblioteksbestånd finns delvis katalogiserat och sökbart via webben i den lokala bibliotekskatalog. I bibliotekskatalogen finns främst litteratur som katalogiserats från och med 1975. Här sker också retrospektiv katalogisering av äldre litteratur.

Sök i bibliotekskatalogen webbsök här

KATALOG -1974

Material som förvärvats och katalogiserats innan 1974 finns katalogiserat på kort, sökbart i digital form i Vitterhetsakademiens Katalog – 1974

LIBRIS

Medelhavsmuseets bibliotek registrerar sitt bestånd i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. I LIBRIS finns bibliotekets böcker under två bibliotekskoder: Mmb samt Ax. Under koden Mmb katalogiseras museets egna böcker, under koden Ax finns Vitterhetsakademiens deposition. Alla böcker som finns registrerade under dessa två bibliotekskoder förvaras dock på samma ställe och hanteras på samma sätt. Alla titlar som är katalogiserade i LIBRIS finns också i den lokala bibliotekskatalogen.

Delar av den äldre boksamlingen är inte katalogiserad i den webbaserade bibliotekskatalogen utan är enbart sökbar i den lokala kortkatalogen. Därför rekommenderas alltid att kontakta biblioteket om en specifik titel eller författare eftersöks, om man inte får träff i den lokala bibliotekskatalogen eller i Katalog – 1974.

Världskulturmuseernas bibliotekskatalog

Världskulturmuseerna har en gemensam katalog som innehåller alla fyra museernas bestånd.

 Sök i Världskulturmuseernas bibliotekskatalog

Arkiv

Medelhavsmuseets arkiv dokumenterar de svenska utgrävningar och expeditioner i Medelhavsområdet, som var upprinnelsen till museets nuvarande samlingar. Till exempel finns här arkivmaterial från den stora Cypernexpeditionen 1927-1931, men även information rörande de egyptiska och grekisk-romerska samlingarna på museet.

Arkiven tar emot besök på förfrågan. Om du vill besöka oss eller har frågor om arkiven kontakta arkiv@varldskulturmuseerna.se