svenska
Lyssna
MENY

Biblioteket

Medelhavsmuseets bibliotek är ett referens- och forskningsbibliotek för arkeologi, egyptologi, konst och kulturhistoria och islam, med tyngdpunkt i museets samlingsområden i Medelhavsområdet och Västasien. Cirka hälften av bokbeståndet utgörs av en deposition från Vitterhetsakademiens bibliotek. Det totala bokbeståndet uppgår till ca 15 000 böcker.

AKTUELLT

Vänligen kontakta bibliotekarien eller arkivarien i god tid före ditt besök.
E-post: biblioteket@medelhavsmuseet.se , arkiv@varldskulturmuseerna.se

Bibliotekets bestånd består delvis av museets egna böcker, delvis av en deposition från Vitterhetsakademiens bibliotek.

BESÖK OCH KONTAKT

Biblioteksbesökare anmäler sig i museets informationsdisk i entrén, och ombeds därefter att invänta bibliotekarien. Stora väskor och ytterkläder får ej medföras till biblioteket, utan lämnas i museets garderob.

KONTAKT

Besöksadress: Fredsgatan 2
Postadress: Box 16008, 103 21 Stockholm
E-post: biblioteket@medelhavsmuseet.se

LÅN OCH LITTERATUR

För lånebeställningar samt omlån, kontakta bibliotekarien. Böcker kan under Medelhavsmuseets öppettider lämnas tillbaka även då biblioteket inte är öppet. Böckerna lämnas då i informationsdisken i museets entré.

ATT SÖKA LITTERATUR

Medelhavsmuseets biblioteksbestånd finns delvis katalogiserat och sökbart via webben i den lokala katalogen MEDEA. I MEDEA finns främst litteratur som katalogiserats från och med 1975. Här sker också retrospektiv katalogisering av äldre litteratur.

Sök i MEDEA webbsök här

KATALOG -1974

Material som förvärvats och katalogiserats innan 1974 finns katalogiserat på kort, sökbart i digital form i Vitterhetsakademiens Katalog – 1974

LIBRIS

Medelhavsmuseets bibliotek registrerar sitt bestånd i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. I LIBRIS finns bibliotekets böcker under två bibliotekskoder: Mmb samt Ax. Under koden Mmb katalogiseras museets egna böcker, under koden Ax finns Vitterhetsakademiens deposition. Alla böcker som finns registrerade under dessa två bibliotekskoder förvaras dock på samma ställe och hanteras på samma sätt. Alla titlar som är katalogiserade i LIBRIS finns också i MEDEA.

Delar av boksamlingen är inte alls katalogiserad, och är enbart sökbar direkt i bokhyllorna. Därför rekommenderas alltid ett besök på plats om en specifik titel eller författare eftersöks, även om man inte får träff i MEDEA eller Katalog – 1974.

Världskulturmuseernas bibliotekskatalog

Världskulturmuseerna har en gemensam katalog som innehåller alla fyra museernas bestånd.

 Sök i Världskulturmuseernas bibliotekskatalog